Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 5 Ιουνίου, 2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού του Α.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200