Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 30 Μαϊος, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1243/23-05-2024, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού του Α.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200