ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 8 Ιουλίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ, στο πλαίσιο της από 19.04.2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, για το έργο "Υποστήριξη του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200