Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urbact

 

Έγκριση συμμετοχής του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACTIV, με επικεφαλής εταίρο το "The GreaterParisMetropolis"

 

Aνάμεσα στα 30 Δίκτυα, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT IV, βρίσκεται και το Project του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." μέσω της συμμετοχής του, στο Δίκτυο «Cities@Heart»!

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." συμμετέχει στο εγκεκριμένο δίκτυο πόλεων Cities@Heart με επικεφαλής εταίρο το "The GreaterParisMetropolis" και εταίρους από την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία, την Πορτογαλία, την Σλοβενία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Όλοι οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ActionPlanningnetwork). Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάποιες λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες, συγκεντρώνοντας τους τοπικούς φορείς και δημιουργώντας διακρατικές συμπράξεις.

Σκοπός του URBACT IV είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραµµα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιµης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήµερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγµατα µε όλους τους φορείς που εµπλέκονται στη διαµόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.

 

Το πρόγραμμα URBACT IV θα υποστηρίξει διακρατικά δίκτυα για τη βελτίωση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πόλεων να:

  • συν-σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης που συνδέονται με κοινές προκλήσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,
  • να προσαρμόζουν και να επαναχρησιμοποιούν καθιερωμένες αστικές καλές πρακτικές και
  • να σχεδιάζουν επενδυτικά σχέδια για την αναπαραγωγή στοιχείων των UrbanInnovativeActions

 

Η Λαμία, μέσα από το έργο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» θα έχει μία εξαιρετική ευκαιρία να δικτυωθεί, να συνεργαστεί με άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις και να παράγει έργο που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και την ευημερία των κατοίκων της.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200