Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 10 Μαϊος, 2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με το Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, για το έργο "Υποστήριξη του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200