Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 4 Μαρτίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Νομικού - Δικηγόρου για τη Νομική Υπηρεσία του Α.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200