Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 15 Δεκεμβρίου, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε» με το Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας για
την σύνταξη και θεώρηση μελετών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200