ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 26 Οκτωβρίου, 2022

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με υπ’ αριθμ. 1601/08-09-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC011232556), για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200