Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων για την με αριθμό πρωτ. οικ. 1633/13-09-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 26 Σεπτεμβρίου, 2022

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη επτά (7) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με επτά (7) φυσικά πρόσωπα Κατηγορίας - Ειδικότητας Υ.Ε. & Δ.Ε. στο πλαίσιο της από 12-09-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." και του Δήμου Δομοκού για την "Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος και πρόληψης στην κλιματική αλλαγή από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." προς τον Δήμο Δομοκού". 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200