Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1178/16-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 26 Μαϊος, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1178/16-05-2024, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", στο πλαίσιο της, από 10-05-2024, συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού με το Δήμο Δελφών, για το έργο, "Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων". 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200