Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 23 Μαϊος, 2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου για τη σύναψη, τριάντα έξι Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής (in house) Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον Δήμο Λαμιέων, για το έργο "Τεχνική-εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων, σε τοπικές δράσεις κοινωνικής συνοχής, εκπαίδευσης, πολιτισμού-αθλητισμού και προαγωγής-αγωγής δημόσιας υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200