Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ι.Δ.

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 23 Μαϊος, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Α.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200