ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 16 Μαϊος, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της από 10-05-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Δελφών, για το έργο "Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200