Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 8 Μαϊος, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ.αριθ. πρωτ. οικ. 790/18-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη τριάντα έξι (36) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής  (in house) Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού  "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.' με τον Δήμο Λαμιέων, για το έργο "Τεχνική  - εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων σε τοπικές δράσεις κοινωνικής συνοχής, εκπαίδευσης, πολιτισμού -αθλητισμού και προαγωγής -αγωγής δημόσιας υγείας'. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200