Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 879/23-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 8 Μαϊος, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 879/23-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη εφτά (7) συμβάσεων  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο της από 19-04-2024 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε" με το Δήμο Μακρακώμης για το έργο  ' Υποστήριξη του Δήμου Μακρακώμης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων'. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200