Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 30 Απριλίου, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 835/22.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με το Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τρία φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με τον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας, για το έργο "Υποστήριξη του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200