Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 385/01.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 23 Απριλίου, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.385/01.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Π.Ε. Νομικού-Δικηγόρου, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Α.Ο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200