ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 18 Απριλίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", για τριάντα έξι (36) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο της συναφθείσας Προγραμματικής (in house) Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με τον Δήμο Λαμιέων, για το έργο "Τεχνική-εξειδικευμένη υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων, σε τοπικές δράσεις κοινωνικής συνοχής, εκπαίδευσης, πολιτισμού-αθλητισμού και προαγωγής-αγωγής, δημόσιας υγείας".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200