Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37/12-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 25 Ιανουαρίου, 2024

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37/12-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Έργων υποδομής ή συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων), στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού και στο πλαίσιο της από 21-08-2023, συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." με το Δήμο Λαμιέων, με αντικείμενο την επίβλεψη και διαχείριση έργου "Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200