Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2193/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 15 Ιανουαρίου, 2024

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 2193/19-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Οικονομολόγων (Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού), ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, (Δ/νση Δ/κού-Οικ/κού) και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, (Δ/νση Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων), για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών του Α.Ο., στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200