Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ι.Δ. για τρεις (3) θέσεις εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 14 Ιανουαρίου, 2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.", με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Έργων υποδομής ή συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων), στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού και στο πλαίσιο της από 21-08-2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." με το Δήμο Λαμιέων, με αντικείμενο την επίβλεψη και διαχείριση του έργου "Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας".

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200