Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ι.Δ. για πέντε (5) θέσεις εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 19 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με πέντε (5) φυσικά πρόσωπα και  συγκεκριμένα, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών έργων), και με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Α.Ο., στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του και στο πλαίσιο της από 21-03-2022 Προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Λαμιέων, του Φορέα Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με εκ τρίτου συμβαλλόμενους την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας, για την υλοποίηση του έργου «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας».

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200