ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." ΣΤΟ URBACT UNIVERSITY 2023

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 12 Σεπτεμβρίου, 2023

Στο διάστημα από 28 έως 30 Αυγούστου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Malmö (Σουηδία) μία σημαντική εκδήλωση ανάπτυξης ικανοτήτων για τους σημερινούς εκπροσώπους των πόλεων URBACT από όλη την Ευρώπη, το “URBACT University 2023”. Η συγκεκριμένη δράση έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους εκπροσώπους των πόλεων που συμμετέχουν στα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης URBACT με ικανότητες χρήσιμες για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης και την προώθηση της αλλαγής στις πόλεις τους. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, με στόχο να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του προγράμματος URBACT, να ενισχύσει τις δεξιότητες τους στη συμμετοχική και ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής και να τους εξοικειώσει με τη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης στην πόλη τους. Επιπλέον, αποτέλεσε μία μοναδική ευκαιρία αυτοπρόσωπης συνάντησης με τους εταίρους του δικτύου για πρώτη φορά και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης επαφών με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε." συμμετέχει στο εγκεκριμένο δίκτυο πόλεων Cities@Heart με επικεφαλής εταίρο το "The Greater Paris Metropolis" και εταίρους από την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία, την Πορτογαλία, την Σλοβενία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Όλοι οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (Action Planning network). Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν κάποιες λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες, συγκεντρώνοντας τους τοπικούς φορείς και δημιουργώντας διακρατικές συμπράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200