Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Urbact

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 17 Αυγούστου, 2023

 

Στο διάστημα από 28 έως 30 Αυγούστου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Malmö (Σουηδία) μία σημαντική εκδήλωση ανάπτυξης ικανοτήτων για τους σημερινούς εκπροσώπους των πόλεων URBACT από όλη την Ευρώπη, το “URBACT University 2023”. Η συγκεκριμένη δράση έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους εκπροσώπους των πόλεων που συμμετέχουν στα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης URBACT με ικανότητες χρήσιμες για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης και την προώθηση της αλλαγής στις πόλεις τους. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με στόχο να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τα επόμενα βήματα υλοποίησης του προγράμματος URBACT, να ενισχύσει τις δεξιότητες τους στη συμμετοχική και ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής και να τους εξοικειώσει με τη χρήση εργαλείων για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης στην πόλη τους. Επιπλέον, αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία αυτοπρόσωπης συνάντησης με τους εταίρους του δικτύου για πρώτη φορά και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης επαφών με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

 

‘Έχει επισημανθεί η σημασία συμμετοχής των εταίρων στην εκπαιδευτική δράση του“URBACT University 2023”, τόσο από τον Επικεφαλής MétropoleduGrandParis του Έργου “Cities@Heart” όσο και από την Γραμματεία URBACT κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της νέας προγραμματικής περιόδου.

 

Η συμμετοχή διασφαλίζει την αναγκαία προκαταρκτική εκπαίδευση στα εργαλεία και τις ιδιαιτερότητες της μεθόδου URBACT για να σχεδιάσουν από κοινού τοπικά ολοκληρωμένα   σχέδια δράσης και μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200