Οριστικός πίνακας κατάταξης κατηγορίας-ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 10 Αυγούστου, 2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1345/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της από 19-12-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Στυλίδας με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.», για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Στυλίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200