Προσωρινός πίνακας κατάταξης κατηγορίας-ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1344/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 2 Αυγούστου, 2023

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1344/24.07.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της από 11/05/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Α.Ο. με το Δήμο Στυλίδας για τη «Διοικητική Υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας».

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200