Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 24 Ιουλίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού, στο πλαίσιο της από 11/05/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Α.Ο. με το Δήμο Στυλίδας για τη «Διοικητική Υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας»

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200