Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 2 Ιουλίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο  Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο της από 27/06/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με το Δήμο Σκοπέλου με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ακτομηχανική μελέτη των παραλιών από το Λουτράκι έως και τον Στάφυλο»

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200