Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού για τη με αριθμό πρωτ. οικ. 1019/02-06-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 21 Ιουνίου, 2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 1019/02-06-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της από 12/09/2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον Δήμο Δομοκού για το έργο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος και πρόληψης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», του Δήμου Δομοκού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200