Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 6 Ιουνίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε., με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικότητας Δ.Ε. Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 12-05-2023 Τροποποίησης-Συμπλήρωσης της από 12-09-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε», με το Δήμο Δομοκού για το έργο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος και πρόληψης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», του Δήμου Δομοκού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200