Ορθή επανάληψη προσωρινών πινάκων κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την κατηγορία Δ.Ε. Διοικητικής Παρακολούθησης για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 31 Μαϊος, 2023

Ορθή επανάληψη προσωρινών πινάκων κατάταξης (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) για την κατηγορία Δ.Ε. Διοικητικής Παρακολούθησης για την υπ΄ αριθμ. οικ.691/17-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα οκτώ (48) συμβάσεων. 

ΣημείωσηΕκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στον προσωρινό πίνακα κατάταξης της κατηγορίας Δ.Ε. Διοικητικής Παρακολούθησης εμπρόθεσμα πρωτοκολλημένη και αξιολογημένη αίτηση υποψηφίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200