Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για τη με αριθμό πρωτ. οικ. 500/11-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 2 Μαϊος, 2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών για την με αριθμό πρωτ. οικ. 500/11-04-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της από 10/12/2021 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον Δήμο Μακρακώμης για την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μακρακώμης. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200