Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας Π.Ε. για την υπ’ αριθμ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 2 Μαρτίου, 2023

Οριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων της κατηγορίας - ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού για την με αριθμό πρωτ. οικ. 208/15-02-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη τεσσάρων (4) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» στο πλαίσιο της από 14/2/2023 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον Δήμο Λαμιέων για την Δ/κη Υποστήριξη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200