Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων για την με αριθμό πρωτ. οικ. 132/30-1-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 7 Φεβρουαρίου, 2023

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) ΣΜΕ Ι.Δ., ορισμένου χρόνου, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200