Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Σύμβαση Μίσθωσης Έργου Ι.Δ. για μια (1) θέση εργασίας

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ
  • 30 Ιανουαρίου, 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε».

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στον χάρτη
ή καλέστε μας στο (+30)22312 00200